Test egzaminacyjny z fonetyki historycznej języka polskiego dla studentów 2. roku filologii polskiej - drugi termin, 26 lutego, godz. 17.00