Zajęcia i materiały do przemiotu Warsztat przekładowy: literatura dla 1 MU kierunek Język Włoski z Programem Tłumaczeniowym oraz dla kierunki Języki Stosowane Włoski-Angielski w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021