Tłumaczenie ustne - III rok, Język rosyjski w turystyce - semestr letni 2020/2021