Materiały dydaktyczne i informacyjne do zajęć z przedmiotu grafika komputerowa dla studentów II roku kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.