PNJR, I rok II stopnia, specjalność tłumaczeniowa, GRUPA 1 - semestr letni 20/21