Moduł Historia Sztuki średniowiecznej polskiej podzielony jest na dwa semestry. W pierwszym semestrze studenci w ramach 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń poznają zagadnienia dotyczące rozwoju sztuki romańskiej na ziemiach polskich. W drugim semestrze, w takim samym wymiarze godzin, pogłębiają swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności związane z Historią Sztuki gotyckiej.