Tłumaczenie audiowizualne.

W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 na zajęciach z przekładu pisemnego oraz przekładu audiowizualnego z 4 i później 5 rokiem filologii chorwackiej zajmowaliśmy się tłumaczeniem 4 filmów chorwackich, dwóch fabularnych: Comic Sans, Nie zaglądaj mi do talerza oraz dwóch dokumentalnych: Srbenka i Głośniej od broni. Zarówno filmy, jak i przekłady napisów chronione są prawami autorskimi. Nie można kopiować, powielać ani dystrybuować tych materiałów bez zgody twórców. Kopie filmów oraz oryginalne i przełożone na język angielski listy dialogowe otrzymaliśmy za pośrednictwem chorwackiego Ministerstwa Kultury od Chorwackiego Centrum Audiowizualnego. W projekcie uczestniczyły: Paulina Homel, Wiktoria Kozłowska, Marzena Mrozik, Aleksnadra Nowicka, Karolina Rasmus, Gabriela Szwedkowicz, Kamila Targańska, Magdalena Zagórska.

Leszek Małczak, Katowice, 16.03.2021 r.