W dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie 5.0 (tzw. super-smart society) sprawność czytania jest jedną z kluczowych kompetencji dlatego podczas seminarium skoncentrujemy się na analizie zachowań czytelników w ich języku ojczystym (L1) oraz w języku angielskim (L2) zwracając szczególną uwagę na strategie czytania.