Kurs stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu Projektowanie i tworzenie baz danych na II roku Architektury informacji.

W ramach zajęć studenci poznają zasady projektowania i tworzenia baz danych w środowisku Microsoft Access, nabywają umiejętności związane z tworzeniem tabel, relacji, kwerend, formularzy i raportów. Zapoznają się również z zastosowaniem baz danych przy tworzeniu witryn internetowych oraz z metodami dostępu do zawartości swojego konta WWW.