Historia sztuki. Instytut Nauk o Sztuce UŚ. Wydział Humanistyczny