Wybrane zagadnienia teorii i praktyki tłumaczenia, ćwiczenia na 2. roku grupy szwedzkiej na filologii germańskiej.