Seminarium magisterskie z językoznawstwa z zakresu lingwistyki tekstu i analizy dyskursu. Problematyka dotyczy: 

1. mechanizmów spójności tekstu;

2. teorii prototypów sekwencji tekstowych;

3. pragmatycznej teorii argumentacji; 

4. analizy retorycznej dyskursu;

4. polifonicznej teorii wypowiedzenia;

5. koncepcji wypowiedzenia, aktu mowy we współczesnej pragmatyce.