LEKSYKA:

 • idiom
 • arbete
 • Sverige och världen
 • teknik och utveckling

GRAMATYKA:

 • jämförelser
 • partikelverb
 • hjälpverb
 • verbets s-form och passiv
 • relativa bisatser
 • tidsprepositioner
 • presens futurum
 • olika s-verb
 • sambandsuttryck