LEKSYKA:

 • brott och straff
 • konsumentregler och klagomål
 • pessimister och optimister
 • teknikkrångel
 • jobbsökande och nätverk
 • att skriva CV/ansökningsbrev
 • släkt och familj

GRAMATYKA:

 • emfatisk omskrivning
 • (in)transitiva verb
 • perfekt particip
 • presens perfekt eller preteritum perfekt utan "har" eller "hade"
 • prepositioner för känslor
 • pronomen 'hel' och 'all'
 • partikelverb