Seminarium specjalizacyjne dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunku filozofia. Spróbujemy wniknąć w specyfikę filozofii Wschodu, koncentrując się na trzech nurtach: hinduizmie, buddyzmie i taoizmie.