Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Kurs jest prowadzony przez dr Lucynę Marcol-Cacoń dla specjalności Język włoski oraz dla specjalności Języki stosowane: język włoski i język angielski.