Celem modułu jest zaznajomienie studentów z wybranymi formatami i standardami opracowania zasobów w Semantic Web. Studenci zapoznają się m.in. z formalnym modelem SKOS (ang.  Simple Knowledge Organization System), standardem Dublin Core, formatami:  FOAF (ang. Firend of a Firend) i DOAP (ang. Description of a Project). Poznają aplikacje, które umożliwiają opracowanie zasobów sieciowych z wykorzystaniem poznanych standardów.