Po dwóch semestrach kursu z Historii literatury chorwackiej (HLCh1-HLCh2) na pierwszym roku studiów, poświęconych literaturze współczesnej omawianej na podstawie polskich przekładów literatury chorwackiej, niniejsza, trzecia część tych zajęć, która rozpoczyna się w semestrze zimowym na drugim roku studiów, ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literackimi w piśmiennictwie chorwackim epoki średniowiecza oraz okresu renesansu i baroku.