Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Kurs jest prowadzony przez dr Lucynę Marcol-Cacoń dla specjalności Język włoski.