Egzamin z przedmiotu "podstawy logiki I" dla studentów Doradztwa filozoficznego i coachingu