Moduł terminologia i techniki rzemiosła artystycznego ma na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z technikami i opisem sztuk dekoracyjnych oraz ich terminologii. W trakcie zajęć student zapozna się z teorią dotyczącą opisu złotnictwa, metaloplastyki, kowalstwa, snycerstwa, meblarstwa, odlewnictwa, medalierstwa, kamieniarstwa, tkactwa i innych. Kurs obejmuje 7 wykładów oraz 7 zajęć warsztatowych w trakcie których student poznaje najważniejsze materiały oraz techniki dekoracyjne. W cyklu wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z historią rzemiosła i sztuk dekoracyjnych od XV wieku do historii designu XX wieku. W trakcie zajęć warsztatowych prowadzone są dyskusje analityczne i debaty na tematy zaproponowane przez prowadzącego, które wymagają znajomości lektur. Podsumowaniem części praktycznej jest przygotowanie przez każdego uczestnika zajęć karty zabytku. Kurs kończy się egzaminem ustnym. Część zajęć praktycznych odbywa się w trybie symultanicznym, a część tematyki studenci opracowują samodzielnie przygotowując karty pracy.