LEKSYKA:

 • familjeliv
 • slang och vardagliga uttryck
 • svärord
 • idiom och ordspråk
 • vikingar och tro
 • arbetsliv och svenska koder
 • arbetsplatskultur och arbetsmarknad
 • affärssvenska

GRAMATYKA:

 • substantiv: obestämd form med eller utan artikel
 • partikelverb
 • löst och fast sammansatta verb
 • s-passiv och bli-passiv
 • konditionalis
 • prepositioner
 • placering av satsadverbial
 • man/ens/en/sin
 • nog/väl/ju
 • verb med direkt och indirekt objekt
 • satsförkortningar