Zajęcia kursowe prowadzone na kierunku filologia słowiańska w czwartym semestrze studiów I stopnia (SS1).