Zajęcia kursowe prowadzone na kierunku filologia słowiańska w drugim semestrze studiów II stopnia (SS2).