Laboratorium z technologii informacyjnej dla 2 gr. I roku historii sztuki