Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom kulturotwórczej roli pracowników bibliotek. Przedmiot obejmuje syntezę zagadnień, których znajomość jest niezbędna dla organizatora regionalnego centrum kulturalnego w bibliotece. Rozwija umiejętności selekcjonowania źródeł informacji na potrzeby użytkowników biblioteki, z uwzględnieniem lokalnych i regionalnych zasobów, a także techniki efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie.