W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii, znaczenia, form przekazu oraz struktury mediów i ich wykorzystywania w środowisku informacyjnym.