Celem zajęć jest nabycie i doskonalenie ogólnej kompetencji w zakresie komunikacji biznesowej w języku szwedzkim, pogłębienie wiedzy o realiach gospodarczych i charakterze działalności firm skandynawskich oraz przybliżenie studentom specyfiki szwedzkiego rynku pracy z uwzględnieniem kodów kulturowych. W ramach zajęć ćwiczone są również symulacje możliwych sytuacji występujących w sferze biznesowej.

Zakres tematów:

 • Introduktion till kursen i affärssvenska
 • Arbetsmarknad och arbetstagare
 • Arbetsplatser
 • Arbetsplatskultur
 • Kundkontakt
 • Telefonera på svenska
 • Arbetsmiljö
 • Socialt på jobbet
 • Möten
 • Projekt och grupper
 • Jobba i Sverige
 • Svenska företag och innovationer