LEKSYKA:

 • fritid och umgänge
 • vanor och ovanor
 • sport och nöjen
 • friskvård och sjukvård
 • resor och trafik

GRAMATYKA:

 • substantiv: (o)bestämd form
 • pronomen: relativa pronomen ’vilket’ och ’något som’
 • adjektiv: efter några verb, superlativ bestämd form, adjektiv + t: special
 • presens och perfekt particip
 • presens perfekt för framtid
 • verb: verbformer, tempusval, tycka/tänka/tro, konditionalis 1 och 2, s-passiv
 • verbpartikel och preposition
 • indirekt tal
 • konjunktioner och subjunktioner
 • man/ens/en/sin
 • nog/väl/ju