LEKSYKA:

przedstawianie się, powitanie, pożegnanie; alfabet, rozkład dnia i codzienne czynności, podawanie godziny, rodzina, posiłki, zakupy, kolory, ubrania, czas wolny, praca, zakupy, pogoda, podawanie dat, opis drogi, środki transportu

GRAMATYKA:

odmiana rzeczownika: forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i mnogiej; zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, zwrotne, zaimki nieokreślone i pytajne; odmiana czasownika: bezokolicznik i forma osobowa, koniugacje, czasowniki posiłkowe, czasy: preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum, czasowniki nieregularne, tryb rozkazujący, czasowniki modalne, odmiana przymiotnika z rzeczownikiem; przysłówek; stopniowanie przymiotnika i przysłówka, spójniki; podstawowe informacje dotyczące szyku zdania w języku szwedzkim: szyk w zdaniu twierdzącym i pytającym, liczebniki główne i porządkowe