Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią studiów nad literaturą, ich celem, rozwojem oraz metodologią. Zostaną także wskazane związki współczesnego literaturoznawstwa z innymi obszarami humanistycznej refleksji (np. filozofią, estetyką, językoznawstwem, antropologią, psychologią i semiotyką). Podczas wykładów w centrum uwagi znajdą się podstawowe terminy, podziały i klasyfikacje.