Kurs gramatyki języka francuskiego dla studentów III roku Języków Stosowanych: język francuski i język angielski w ramach Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  W1-FNSF-S1-PNJF-5.