Kurs przeznaczony dla uczestników zajęć Językoznawstwo: Językoznawstwo diachroniczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2022/23.