Kurs zawiera materiały do ćwiczeń, które umożliwiają studentom sprawdzenie umiejętności z zakresu opracowania przypisów i bibliografii załącznikowej oraz funkcji programu do edycji tekstu.