Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi pojęciami z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz głównymi założeniami współczesnych teorii lingwistycznych funkcjonujących w ramach językoznawstwa strukturalnego, generatywnego oraz kognitywnego.