Konwersatorium monograficzne z zakresu Nauk Społecznych 
IV rok JW/WA 2022/2023 - semestr letni