Egzamin pisemny dla Studentów I MU kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, absolwentów studiów licencjackich z kierunków innych niż inib, posiadających zaliczenie z ćwiczeń - opracowania formalnego oraz rzeczowego dokumentów.