Niniejszy kurs jest przeznaczony dla studentów I roku JH i KLM. Ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy z języka portugalskiego z zakresu konwersacji i słuchania.