Celem kursu jest doskonalenie technik tłumaczenia ustnego, umiejętności publicznych wystąpień, praca nad odpowiednim wrażeniem ogólnym i jego rola w czasie tłumaczenia.