Materiały dla studentów I roku specjalności: Język francuski i język angielski oraz Język francuski od podstaw  - semestr letni 2022/23