Zapisali się Państwo na kurs zawierający materiały uzupełniające do konwersatorium z wiedzy o akwizycji i nauczaniu języków. Z życzeniami przydatnej lektury
Halina Widła