Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu neurolingwistyki i psycholingwistyki.