Problematyka zajęć (kontynuacja kursu z historii literatury):
1. Barok, Ozaljski krug, Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski
3. Literatura chorwacka XVIII w. i jej warianty regionalne; pisarze slawońscy, dalmatyńscy, z Chorwacji Północnej;
4. Warunki powstania i rozwoju twórczości ludowej, świadomość indywidualna i kolektywna, pieśń ludowa i jej odbiorca, specyfika rodzajowa i gatunkowa form literackiego folkloru oraz ich klasyfikacja, słownik głównych motywów literatury ludowej;
5. Polityczny, społeczny i kulturalny charakter ruchu iliryjskiego, czyli chorwackiego odrodzenia narodowego;
6. Językowe i kulturalne zjednoczenie prowincji chorwackich;
7. Obecność elementów estetyki romantycznej i klasycystycznej w twórczości literackiej okresu iliryzmu, specyfika rodzajowa i tematyczna literatury chorwackiej w okresie odrodzenia narodowego;
8. Okres absolutyzmu w literaturze i kulturze chorwackiej;
9. Protorealizam i twórczość A. Šenoi;
10. Regionalny charakter chorwackiego realizmu, tematyka utworów prozatorskich, główni przedstawiciele;
11. Naturalizm, weryzm, realizm czy romantyzm - literatura chorwacka lat 80-tych i 90-tych XIX wieku; polemiki programowe wśród wiodących pisarzy okresu realizmu, rozwój krytyki literackiej;
12. Główni przedstawiciele liryki okresu realizmu;
13. Polskie przekłady i recepcja literatury chorwackiej XIX wieku oraz literatury ludowej.