Przedmiot stanowi kontynuację zajęć z I semestru. Konwersatorium obejmuje omówienie najważniejszych tendencji we współczesnej literaturze chorwackiej XX i XXI wieku z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Półwyspu Bałkańskiego. Równorzędnie z kontekstem chorwackim traktowana jest kwestia polskiej recepcji kultury chorwackiej i dziejów polskich przekładów literatury chorwackiej, która determinuje wybór tekstów omawianych na zajęciach (Studenci czytają opracowania i teksty literackie tylko w języku polskim). Oprócz twórców chorwackich zostanie omówiona twórczość wybranych najwybitniejszych i najbardziej znanych pisarzy serbskich i bośniackich (m.in. Iva Andricia i Danila Kiša).