Practical knowledge of English: Module 4, Conversation (4)

II rok filologii angielskiej, specjalność nauczycielska z językiem niemieckim Year Two, English Studies