Rekomendacje dotyczące zajęć uniwersyteckich (moduł językoznawczy), uwzględniające wytyczne PUwE dla wykładowczyń i wykładowców kierunków humanistycznych, przygotowane przez dr Ewę Biłas-Pleszak prof. UŚ oraz dr Kingę Wąsińską.