Rekomendacje dotyczące zajęć z modułu Technologie informacyjne, uwzględniające wytyczne PUwE dla wykładowców kierunku Filologia romańska, przygotowane przez dr Ryszarda Wylecioła oraz mgr Sławomira Smugowskiego.