Zajęcia z gramatyki praktycznej wchodzą w skład bloku PNJW.