Materiały dla studentów I roku specjalności: Filologia francuska  - semestr zimowy 2023/24