Kurs gramatyki języka francuskiego dla studentów III roku Języka francuskiego od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym w ramach Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  W1-FNFP-S1-PNJF-5.